از دلم تا لب ایوان شما راهی نیست 

نیمه جانی ت در این فاصله قربان شما 

                    فریدون مشیری 

تاريخ : 24 / 10برچسب:حافظ, | 1:43 قبل از ظهر | نويسنده : الناز پوراسماعیلی |